1 Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Lisa van Eijl Fotografie
Roefke 22
8502 BV Joure
0615240365
info@lisavaneijl.nl
www.lisavaneijl.nl
KvK nummer: 73873756

01 – Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.lisavaneijl.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

02 – Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.lisavaneijl.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.  

Social Media buttons

De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Lisa gebruikte social media kanalen, om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

03 – Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor mij. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

04  – Social Media Kanalen

Lisa maakt gebruik van verschillende social media kanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Lisa gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

05 – Privacy algemeen

Lisa verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

06 – Verzamelde informatie

Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen. Ik vraag jou je naam en emailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Preview

Ik maak natuurlijk heel veel foto’s tijdens een shoot. Graag laat ik je vlak na de shoot een aantal foto’s zien. Hiervoor maak ik gebruik van Wetransfer.

Boekhouding

Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamel ik de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij mijn boekhoudprogramma.

Gemaakte foto’s toesturen

De foto’s wil jij natuurlijk graag ontvangen. Dit doen we via Wetransfer en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres.

Foto’s/video’s voor portfolio of social media

Natuurlijk maken wij voor onze opdracht met jou foto’s; dit is onze overeenkomst. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt voor mijn online portfolio of voor social media. Op deze manier ik mijn werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen in het online portfolio of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

07 – Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Lisa een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.

De grondslag(en) voor mij zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s aan ons portfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketing belangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer kan Lisa haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Lisa geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om de foto’s op social media te laten plaatsen. Hierin ben je vrij.

08 – Delen met anderen

Lisa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Lisa een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat ik iemand inschakel om mij bij te staan. In dat geval deel ik de benodigde gegevens. Lisa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

09 – Hoe lang we gegevens bewaren

Lisa bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken. Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. Als het gaat om gegevens waarvoor jij mijn toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zal ik de gegevens binnen een maand verwijderen.

10 – De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Lisa heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@lisavaneijl.nl

11 – Beveiliging van gegevens

Lisa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisavaneijl.nl

12 – Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.